Post
· View 220
Lịch Kinh tế 15/09/2021 có nhiều tin cũng khá quan trọng. Thị trường vàng vẫn sẽ tiếp tục đón nhận đợt giảm giá tiếp theo khi đồng đô la mạnh lên. Nhà đầu tư chú ý để tìm kiếm lợi nhuận. Trân trọng #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 15 Sep 2021, 10:18

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

thường coi lịch bạn để ý sự kiện nào nhất vậy?
Coi tin tức nhé bạn. Sự kiện nào cũng coi

-THE END-

login