Post
· Reading 2,664
#OPINIONLEADER#  SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN - KVBPRIME ( phần 3) 6.     Tạo tài khoản mới: rất nhanh chóng và đơn giản cho trader. Cùng với các Bonus rất ưu đãi dành cho khách hàng. Tôi tham gia các sự kiện tặng Bonus 100% từ KVBPRIME cũng được 2 lần rồi. 7.     Dịch vụ khách hàng: Hiện tại theo tôi được biết, đội ngũ support của KVBPRIME được đào tạo rất bài bản, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, và xử lý các trường hợp thắc mắc của khách rất hợp lý và nhanh chóng. Tôi đánh giá rất cao về sự chuyên nghiệp của đội ngũ này. 8.     Sản phẩm trading: hiện tại KVBPRIME có nhiều lựa chọn đa dạng cho trader chúng ta như: Forex, cổ phiếu, tiền ảo crypto, các chỉ số chứng khoán quốc tế, hàng hóa như Vàng, Dầu… 9.     Tốc độ Server: tốc độ khi vào lệnh hoặc thoát lệnh theo tôi thấy khá tốt, vì độ chênh lệch rất nhỏ nên có thể tôi chưa thấy có vấn đề gì cho đến lúc này. 10.     Hỗ trợ cho đối tác: hiện tại tôi đang là đối tác của KVBPRIME cấp độ Master, với những yêu cầu phù hợp thì KVBPRIME luôn hỗ trợ rất tốt cho tôi. Tôi hài lòng về điều đó. Với những yếu tố như vậy, tôi cảm thấy KVBPRIME rất phù hợp với các tiêu chí đưa ra của tôi, và sau gần 1 năm tôi xây dựng hệ thống khách hàng trên KVBPRIME, tôi cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn của mình để tiếp tục đồng hành cùng KVBPRIME trên con đường sự nghiệp Trading của tôi. Xin Cám ơn!!!

Edited 01 Apr 2021, 18:33

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login