Post
· Reading 1,610
#OPINIONLEADER#  SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN - KVBPRIME (phần 2) Và KVBPRIME là nơi tôi lựa chọn gửi gắm niềm tin. Vậy tại sao tôi lại chọn KVBPRIME ? 1.     Về giấy phép: KVBPRIME có giấy phép chuẩn chỉnh từ FCA của Anh Quốc, có bảo hiểm FSCS uy tín nhất cho nhà đầu tư. ( mình tìm hiểu kỹ vấn đề này lắm nhé, thực sự không có còn e ngại gì hết) 2.     Sàn KVBPRIME là sàn đẩy lệnh STP ( không giống như nhiều sàn Broker ôm lệnh rất nguy hiểm nhé) 3.     Spread – phí hoa hồng: KVBPRIME rất hay ở chỗ có đến 12 link tương ứng 12 lựa chọn mức spread và hoa hồng đăng ký cho trader. Rất phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và cả đối tác. 4.     Trượt giá: KVBPRIME rất ít bị giãn spread, mặc dù tình trạng này vẫn xảy ra như nhiều Broker khác khi có tin hay kết thúc giờ làm việc vào cuối tuần. Tuy nhiên mức trượt giá không đáng kể. 5.     Nạp tiền – Rút tiền: tôi hoàn toàn yên tâm khi nạp tiền với số tiền lớn vào hệ thống KVBPRIME, rất nhanh chóng và thao tác cũng đơn giản cũng như rút tiền vậy. (Phần 2)

Edited 01 Apr 2021, 18:33

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login