Note

PLAN USD 21/9/23

· Views 42

 

PLAN USD 21/9/23

#USD khung Daily
Hiện Đồng bạc xanh đang vận động quanh kháng cự giá quan trọng ở 105.3

Nhiều khả năng USD sẽ phá vỡ ngưỡng giá này trong hôm nay (dự là vào ÂU) vì sự phân hóa trong tăng trưởng kinh tế đã được chính thức cụ Pow xác nhận đêm qua.

Nghĩa là kịch bản giá của thị trường dễ có chuyện G7 mở rộng đà tăng / đà giảm rồi mới xuất hiện nhịp hồi phục để mình thâm nhập mở vị thế.

Mấy cái lệnh mà mình chưa bị SL thì trong trường hợp này sẽ êm vì giá mở rộng mục tiêu tăng/giảm

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

 #OPINIONLEADER# 

 #USDollarIndex# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.