Note

PLAN FED 21/9/23

· Views 58

 

PLAN FED 21/9/23

#FOMC #FED #Powell
Một lần nữa, truyền thuyết của người Maya cổ lại phát huy công năng: "Tự dưng đang yên đang lành trước giờ G mà mọi thứ chạy nháo nhào là khi ra tin cứ y như rằng..." 😃

Rồi giờ nhìn tổng thể FOMC rạng sáng nay có gì dzui

Việc FED nâng rate hay hổng nâng rate hổng quan trọng. Cái biểu đồ Dot-Plot này mới thực sự đáng đồng tiền bát gạo.
Ngụ ý Dot-Plot thể hiện rằng: FED vẫn muốn nâng rate thêm lần nữa trong năm nay (mức 5.6%) và kỳ vọng giảm về mức 5.1% ở năm 2024 (trước đó là 4.6%) và 3.9% ở năm 2025. Tức là Hawkish lắm ra 😃

Tính Hawkish ở đây còn thể hiện ở chuyện là cụ Pow rất chắc mẩm về kinh tế Mẽo hiện tại. Cụ thể hiện qua hàng loạt các thông số của GDP, thị trường lao động, thị trường nhà ở các thứ.

Tóm ý lại là:
Kinh tế Mẽo còn tốt lắm ra, còn lâu kao mới bàn giảm lãi suất được. Tức mức lãi suất cao này vẫn sẽ được duy trì dài dài. Bên cạnh đó, ý của cụ Pow lại càng khoét sâu vào sự phân hóa Kinh tế giữa Mẽo - Europe & China. Nên hổng gì bất ngờ khi market lật mặt.

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

 #OPINIONLEADER# 

 #Fed# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.