Note

Chúc Mừng Những Người Chiến Thắng Cuộc Thi S11!

Verified Official
· Views 1,992
Chúc Mừng Những Người Chiến Thắng Cuộc Thi S11!

Ngày 1 tháng 1 năm 2023, Cuộc thi FOLLOWME S11 kết thúc. Cuộc thi bắt đầu đăng ký từ ngày 19 tháng 9 năm 2022, với hơn 90 ngày cạnh tranh, 1,225 tài khoản tham gia và tổng vốn chủ sở hữu là 14,845,202 đô la, kỷ lục trước đó đã bị phá một lần nữa.

Hãy xem danh sách người chiến thắng:

Nhóm Tài Khoản Lớn
Chúc Mừng Những Người Chiến Thắng Cuộc Thi S11!

 

Nhóm Tài Khoản Vi Mô

 

Chúc Mừng Những Người Chiến Thắng Cuộc Thi S11!

 

Nhóm Ngẫu Nhiên
Chúc Mừng Những Người Chiến Thắng Cuộc Thi S11!

Xin chúc mừng các người dùng trên sau 3 tháng không ngừng nỗ lực đã xuất sắc giành được giải thưởng này.

 

*Phân phối giải thưởng:

Thời gian công khai những người chiến thắng là trong vòng 7 ngày làm việc và tất cả người dùng trong cộng đồng đều phải chịu trách nhiệm giám sát. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong thời gian này, vui lòng liên hệ với @Cuộc Thi FOLLOWME để nhận phản hồi.

Trong thời gian công khai, @Cuộc Thi FOLLOWME sẽ gửi tin nhắn riêng cho từng người chiến thắng để xác minh Thông Tin Tài Khoản chiến thắng có liên quan, vui lòng tích cực hợp tác với chúng tôi tại thời điểm đó. Hãy kiểm tra tin nhắn IM trong thời gian tới.

Proofreading: Rosie

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

wow chúc mừng

-THE END-