Note

Tin Tức Cuộc Thi | Tổng vốn chủ sở hữu của các tài khoản tham gia đạt hơn 10.000.000 đô la!

Verified Official
· Views 182
Tin Tức Cuộc Thi | Tổng vốn chủ sở hữu của các tài khoản tham gia đạt hơn 10.000.000 đô la!

 

Cổng đăng ký của Cuộc thi Giao dịch FOLLOWME S11 đang diễn ra rất sôi nổi. Bạn hãy tham gia ngay để có cơ hội giành được những giải thưởng lớn!

 

Kể từ đầu cuộc thi đến nay đã có 642 tài khoản tham gia cuộc thi FOLLOWME S11, với tổng số dư tài khoản là 10,000,000 đô la. Và hơn 108.054 lệnh giao dịch đã được đặt từ khi cuộc thi bắt đầu.

 

Hạn chót để đăng ký cuộc thi là ngày 8 tháng 12 và những người chiến thắng hàng đầu sẽ chia sẻ tổng giải thưởng trị giá 5.000 đô la.

 

Bạn có quan tâm đến Cuộc thi S11 FOLLOWME với giải thưởng tiền mặt và tiền thưởng không? Tham gia cuộc thi toàn cầu của chúng tôi với tài khoản MT4 của bạn và cạnh tranh để giành giải thưởng!

 

THAM GIA NGAY >>>

 

Proofreading: Haley

Trang Web chính thức: www.followme.com

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

hot contest 🔥🔥
👍

-THE END-