Note

Cuộc Thi Khối Toàn Cầu: @Tran Van Toan Hiện Đứng Số 1 Về Khả Năng Sinh Lời

Verified Official
· Views 1,644
Cuộc Thi Khối Toàn Cầu: @Tran Van Toan Hiện Đứng Số 1 Về Khả Năng Sinh Lời

FOLLOWME đang tổ chức cuộc thi Giao dịch toàn cầu với tổng giải thưởng 5000$ dành cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Tính đến tuần trước, hơn 400 tài khoản đã tham gia Cuộc thi, với tổng số tiền là 8.2 triệu đô la. Trong số đó, kể từ khi cuộc thi bắt đầu, 345 người dùng đã đóng vị thế của họ và đặt hơn 29,000 lệnh giao dịch. Đánh giá về hiệu suất lợi nhuận chung của Cuộc thi, lợi nhuận chiếm 59.13%, có thể thấy khả năng của mọi người vẫn luôn mạnh mẽ như thế!

Hiệu Suất Tổng Thể Của Các Tài Khoản Tham Gia

Nhóm

Số tài khoản đã đóng vị thế

Số tài khoản có khả năng sinh lời

Tỉ lệ số tài khoản có khả năng sinh lời

Số tài khoản thua lỗ

Tỉ lệ số tài khoản thua lỗ

Chung

345

204

59.13%

141

40.87%

Vi Mô

190

101

53.16%

89

46.84%

Lớn

54

35

64.81%

19

35.19%

Ngẫu Nhiên

101

68

67.33%

33

32.67%

(Dữ liệu tính đến ngày 26 tháng 10)

Top 5 của Nhóm Tài Khoản Vi Mô

Hiện tại, tài khoản có thứ hạng cao nhất trong Nhóm Tài Khoản Vi Mô là  @7171! #2, đứng đầu với lợi nhuận 5,971$ và điểm tổng hợp là 91.46.

Top 5 của Nhóm Tài Khoản Vi Mô

Tên

Số

Lợi nhuận

Điểm tổng hợp

7171!

2

5,971.88

91.46

Bao Do

5

470.70

90.95

ProEA

23

432.70

90.86

胜千代

1

671.56

90.21

222222

6

3,741.65

84.22

(Dữ liệu tính đến ngày 26 tháng 10)


Top 5 của Nhóm Tài Khoản Lớn

Hiện tại, tài khoản có thứ hạng cao nhất trong Nhóm Tài Khoản Lớn là  @风汇社区-航行#1. Anh ấy tham gia Cuộc thi với 63,919$ và kiếm được 87,519$, tạm xếp thứ nhất.

Top 5 của Nhóm Tài Khoản Lớn

Tên

Số

Lợi nhuận

Điểm tổng hợp

风汇社区-航行

1

87,519.02

85.11

Damien

8

69,337.80

75.12

LifeTrading

11

1,308.86

73.94

升731

6

2,094.23

73.91

Zhi Luo

1

29,762.79

69.90

(Dữ liệu tính đến ngày 26 tháng 10)

Ngoài ra, @ Tran Van Toan1 #1 hiện là tài khoản sinh lời cao nhất trong Cuộc thi, kiếm được 293,361.84$. Anh ấy có cơ hội giành được các giải thưởng cao hơn!

Bạn có quan tâm đến #CuộcThiFOLLOWME# với giải thưởng tiền mặt và tiền thưởng? Tham gia cuộc thi toàn cầu của chúng tôi với tài khoản MT4 của bạn và cạnh tranh để giành giải thưởng!

THAM GIA NGAY >>

Proofreading: Rosie
Official Website: www.followme.com

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

wow

-THE END-