Note

CẬP NHẬT GBPJPY

· Views 54
CẬP NHẬT GBPJPY

GJ trên HTF đang trong xu hướng tăng giá mạnh, tuy nhiên giá đã bắt đầu thực hiện động thái điều chỉnh hàng tuần, điều này có nghĩa là tam giác giảm dần lớn này trên TF 4H.

Bên trong Tam giác, chúng ta có thể xác định giá đã phá vỡ sai bên dưới ngưỡng hỗ trợ Tâm lý 16 sau đó đóng cửa trở lại phía trên tạo thành hình H / S tiềm năng, ở vai phải cũng có một hình nêm giảm đẹp, hai mô hình tăng giá ở mức mạnh cho chúng ta dấu hiệu rằng giá muốn tăng cao hơn và có khả năng vượt qua các điểm dừng trên mức cao nhất trong ngày. Trước tiên, chúng ta chờ đợi nến 4H này đóng lại, sau đó sẽ theo dõi PA trên LTF để xác nhận mục vào lệnh tiềm năng. #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.