Note

KVB PRIME Cung Cấp Thêm TIỀN THƯỞNG Lên Đến 4,500$

Verified Official
· Views 758

Bạn đã tham gia cuộc thi FOLLOWME S10?

Bạn có đang sử dụng tài khoản #KVB PRIME# không?

Đây là một sự kiện mới dành cho bạn!

 #KVB PRIME# cung cấp tiền thưởng lên đến $4,500 để bạn CHIẾN THẮNG!

Nếu bạn là người chiến thắng trong nhóm nhà môi giới KVB PRIME, bạn có thể nhận được tới $3,400 !!!

THAM GIA NGAY NÀO!!!

KVB PRIME Cung Cấp Thêm TIỀN THƯỞNG Lên Đến 4,500$

Mức chênh lệch thấp từ 0 pip; Thực hiện liền mạch;

Nền tảng giao dịch tiên tiến; Gửi và rút tiền ngay lập tức.

Xếp hạng

Giải thưởng

Thứ nhất

400$

Thứ hai

300$

Thứ ba

200$

Hàng tháng

50$

*Bảng từ Xếp hạng cuộc thi FOLLOWME S10.

 KVB PRIME Cung Cấp Thêm TIỀN THƯỞNG Lên Đến 4,500$

📢Đối tượng:

Tất cả người dùng tài khoản #KVB PRIME# trong cuộc thi FOLLOWME S10

 

📢Thời gian: 1 Tháng 4, 2022 ~ 1 Tháng 7, 2022

 

📢Tiền Thưởng Thêm:

Xếp hạng

Giải thưởng

Thứ nhất

3,000$

Thứ hai

1,000$

Thứ ba

500$

*Lưu ý: Tất cả phần thưởng được phân phối bởi #KVB PRIME#.

 

📢Thể lệ:

Thể lệ sự kiện tuân theo Thể lệ cuộc thi FOLLOWME mùa 10 dành cho Nhóm nhà môi giới. Công thức tính có trong nội dung dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo!

 Điểm Tổng Hợp = Điểm Vốn Chủ Sở Hữu Tài Khoản*20% + Điểm DD Tối Đa*20% + Điểm Lợi Nhuận Ròng Tích Lũy*30% + Điểm Tỷ Lệ Lợi Nhuận*30%

Chúng tôi mong chờ sự tham gia của bạn trong cuộc thi S10 để chiến thắng TIỀN THƯỞNG THÊM này!

Proofreading: Rosie

KVB PRIME Cung Cấp Thêm TIỀN THƯỞNG Lên Đến 4,500$

 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

Good!
🙌🐱‍🏍
😮
xịn luôn

-THE END-