Note

UsdCad

· Views 93

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

UsdCad

Vào tháng 6 năm 2021, UsdCad đã thay đổi xu hướng, vượt lên trên đường xu hướng giảm dần và đạt mức cao xung quanh mức kháng cự quan trọng 1,3.
Kể từ đó, cặp tiền này đã rất biến động với các chỉ số tăng và giảm lớn.
Vào tháng 12, UsdCad đã có một nỗ lực mới để chinh phục 1.3 và thất bại một lần nữa, giảm nhẹ dưới 1.25
Tuy nhiên, mức thấp này cao hơn trong mối quan hệ với 2 mức trước đó và có thể là một dấu hiệu của việc tiếp tục đi lên.
Hơn nữa, vùng 1.25 là thị trường có 3 chốt tăng và rõ ràng là chúng ta có lực mua trong vùng này.
Nói chung; usion, nên mua mức giảm xuống mức 1,25 và các nhà giao dịch swing có thể nhắm mục tiêu đến mức kháng cự 1,3.
Việc giảm xuống dưới mức thấp gần đây sẽ phủ nhận kịch bản này.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.