Note

Đặt lệnh bán AUD/USD

· Views 102

Giá đã kiểm tra lại vùng cung lấy thanh khoản cũng xác nhận mức fib 0,618 từ mức dao động cao hàng ngày xuống mức thấp. Giá đã từ chối vùng này trước khi thực hiện một chút thoái lui trước khi tiếp tục đi xuống.

Các bạn có thể tham khảo biểu đồ bên dưới:

Đặt lệnh bán AUD/USD

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

-THE END-