Note

Nhận xét imTrader

· Views 61

Tôi đã biết đến Cuộc thi giao dịch imTrader từ những mùa trước. Lúc đó tổ chức cũng không được như mùa này. Cuộc thi đã cải thiện rất nhiều với các quy tắc cụ thể và chi tiết như vậy, một sân chơi lớn hơn cho nhiều nhà môi giới hơn và cũng có những giải thưởng tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng Followme có thể tiếp tục phát triển và mang đến cho chúng tôi nhiều sự kiện và cuộc thi thú vị hơn như thế này.

 

 

Bài viết đã nhận được phần thưởng cơ bản của người sáng tạo: 50 FCOIN, hãy tìm hiểu thêm về #S9Contest Review# >>

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.