Note

Lợi nhuận tuần

· View 123

Copy me:  Chiến lược của tôi 
- Mục tiêu lợi nhuận: 10-15%/tháng
- Kiên nhẫn và cố gắng bảo đảm an toàn nhất cho bản thân mình và NĐT
- Mức độ rủi ro: Có biểu đồ Drawdown trong bài
Hai tuần vừa qua tương đối khó khăn. Chiến lược đang chịu một số lệnh âm gần 50$, tuy nhiên ta đã cố gắng kiếm được 72$ lợi nhuận trong cơn bão.
Hôm nay mình đã rút 20$ lợi nhuận (tầm 455.000đ) để khởi đầu cho tháng mới. Như đã hứa, mình đã chuyển 100.000đ (hơn 20% lợi nhuận) để ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19. Mọi bill chuyển khoản mình đều up tại  ĐÂY 
Xin cảm ơn các NĐT rất nhiều!!!


 
Lợi nhuận tuần
 

 
Lợi nhuận tuần
 

 
Lợi nhuận tuần
 

 
Lợi nhuận tuần
 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

an toàn là trên hết lun bạn ^^
thinhln36
Author
@Ngọc Dạ đúng rồi bạn ạ, thị trường có lúc này lúc kia nhưng chấp nhận mức lợi nhuận vừa đủ thì cơ bản ta sẽ an toàn ^^

-THE END-