Note

Xu hướng giảm về dài hạn khá rõ ràng với EUR/USD và GBP/USD

· View 93

     Cuộc bầu cử ở Đức, mặc dù đảng Dân chủ Xã hội thắng sát xao trước đảng của thủ tướng A Merket những vẫn cần lập liên minh để thay thế các vị trí quan trong thay thế cho chính quyền Merket về hưu nên còn rất nhiều biến động về bộ máy. Kèm theo đó là tác động tăng của đồng USD nên khả năng giảm trở lại của đồng này cũng rất rõ. 

Trong phiên hôm nay EUR USD sẽ có sự hồi phục nhẹ, đây sẽ là cơ hội để các NĐT canh Sell với các mục tiêu:


 TP 1: 1.1675

 TP 2: 1.1665

 TP 3: 1.1655

#GBPUSD đồng này sẽ cùng xu hướng với EURUSD khi mà sự hồi phục của nền Kinh tế Mỹ đang rất rõ ràng. Gợi ý canh Sell với các mục tiêu

 TP 1: 1.3680

 TP 2: 1.3670

 TP 3: 1.3660 

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#  

Xu hướng giảm về dài hạn khá rõ ràng với EUR/USD và GBP/USD

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.