Note

Phân tích kỹ thuật

· View 103

Phân tích kỹ thuật là khuôn khổ mà trong đó các nhà giao dịch nghiên cứu sự chuyển động của giá.

Trên lý thuyết là một người có thể xem xét các biến động giá trong lịch sử và xác định các điều kiện giao dịch hiện tại và biến động giá tiềm năng.

Một người nào đó sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là nhà phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là nhà giao dịch kỹ thuật.

Bằng chứng chính cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật là về mặt lý thuyết, tất cả thông tin thị trường hiện tại đều được phản ánh trong giá cả.

Các nhà giao dịch kỹ thuật thường khẳng định niềm tin rằng “Tất cả đều có trong biểu đồ!

Điều này đơn giản có nghĩa là tất cả các thông tin cơ bản đã biết được định giá thành giá thị trường hiện tại.

Phân tích kỹ thuật

Nếu giá phản ánh tất cả thông tin có ở đó, thì hành động giá là tất cả những gì người ta thực sự cần để thực hiện giao dịch.

Phân tích kỹ thuật xem xét nhịp điệu, dòng chảy và xu hướng trong hành động giá.

Bây giờ, bạn đã bao giờ nghe câu ngạn ngữ cũ: "Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó" này chưa?

Về cơ bản, đó là tất cả nội dung của phân tích kỹ thuật!

Nếu một mức giá nhất định được giữ là mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính trong quá khứ, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ để mắt đến nó và đặt giao dịch của họ xung quanh mức giá lịch sử đó.

Các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các mô hình tương tự đã hình thành trong quá khứ và sẽ hình thành các ý tưởng thương mại tin rằng giá có thể hoạt động giống như cách nó đã làm trước đây.

Phân tích kỹ thuật KHÔNG thiên về dự đoán mà là về KHẢ NĂNG LỢI NHUẬN.

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu hành động giá trong lịch sử nhằm xác định các mô hình và xác định xác suất của hướng giá trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật

Vậy làm thế quái nào mà người ta lại “nghiên cứu lịch sử của hành động giá”?

Trong thế giới giao dịch, khi ai đó nói "phân tích kỹ thuật", điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến sẽ là biểu đồ.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ vì chúng là cách dễ dàng nhất để hình dung dữ liệu lịch sử!

Các nhà phân tích kỹ thuật biểu đồ sống, ăn và thở cùng với biểu đồ, đó là lý do tại sao họ thường được gọi là người biểu đồ.

Bạn có thể xem dữ liệu trước đây để giúp bạn phát hiện ra các xu hướng và mô hình có thể giúp bạn tìm thấy một số cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Hơn nữa, với tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật ngoài kia, các mẫu giá và tín hiệu chỉ báo này có xu hướng tự hoàn thiện.

Khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch ngoại hối tìm kiếm các mức giá nhất định và các mẫu biểu đồ, thì các mẫu này càng có nhiều khả năng thể hiện trên thị trường.

Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật là RẤT chủ quan.

Chỉ vì Michelangelo, Donatello, Leonardo và Raphael đang xem xét thiết lập biểu đồ hoặc các chỉ báo giống hệt nhau không có nghĩa là họ sẽ đưa ra cùng một ý tưởng về hướng của giá cả.

Điều quan trọng là bạn hiểu các khái niệm trong phân tích kỹ thuật, do đó bạn sẽ không bị chảy máu cam bất cứ khi nào ai đó bắt đầu nói về Fibonacci, Dải Bollinger hoặc các điểm xoay.

Bây giờ chúng tôi biết bạn đang tự nghĩ: “Ôiii, những người này thật thông minh. Họ sử dụng những từ điên rồ như ‘Fibonacci’ và ‘Bollinger’. Tôi không bao giờ có thể học được thứ này! ”

Phân tích kỹ thuật

Đừng lo lắng quá nhiều. Sau khi hoàn thành xong việc học tại #DànhChoNgườiMới# , bạn cũng sẽ… uhmmm… “thông minh” như chúng tôi.

Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.

Edited 23 Sep 2021, 05:41

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.