Note

Vàng nay rơi khá mạnh sau tin tức non farm

Verified Person
· View 107

Qua ngày non farm mặc dù chỉ số đô ko tốt dẫn đến vàng tăng nhưng dấu hiệu vàng tăng hơn 1 tuần vừa rồi đã làm giảm đi sức hút cả vàng sau tin tức! Chính vì thế hôm nay vàng sẽ có phiên điều chỉnh đế quay lại đà tăng hiện tại mình dùng sl của tuần trc để điều chỉnh và buy lệnh tại 1810-1811 sl 1808-1807🙃


 
Vàng nay rơi khá mạnh sau tin tức non farm
 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 10 FCOIN reward
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login