Note

Sử dụng parabolic sar với cây m1 trong trade coin ADA

Verified Person
· View 128

Hiện tại mình đang Thử nghiệm dùng phân tích sar trong cây m1 để trade ngắn đánh swing kiểu lời chốt và chặn lỗ theo phương pháp sar! Khi có điểm đảo chiều tại m1 mình đặt lệnh fomo ngay và chốt lỗ ngay sau điểm báo hiệu tại m1. Kết quả qua 1 tuần thử nghiệm số lần chính xác vượt hơn 70% khá hay để các bạn sử dụng nếu kết hợp các yếu tố phân tích khá thì xác xuất sẽ tăng thêm 5-10% 


 
Sử dụng parabolic sar với cây m1 trong trade coin ADA
 
Vd ở biểu đồ trên thì mình sẽ đặt lệnh buy fomo và sl tại 2.86500 🙃 chúc các bạn thành công 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 10 FCOIN reward
avatar

Hot

wow 70% xịn quá bác
Verified Person
angers
Author
@CHÍ261 Quan trọng ở phần chốt lời thôi bác 🙃 tôi đặt lệnh canh tp là khó nhất thường thì tôi dùng chặn lãi

-THE END-

login