Note

Ko tham gia thị trường cũng là một loại hình thức đầu tư

Verified Person
· View 171
Cản D1 có thể kéo dài đến tối thứ 6 để ra tin bức phá chăng? Hiện tại thì vàng nó đang trong giai đoạn khó trade vẫn là nằm dưới đường kháng cự 1830 dù đang có xu hướng tăng nhưng phải đến thứ 6 đầu tiên của tháng 9 thì nó mới quyết định đc có đủ lực để đi lên tiếp hay ko! Nếu không thì lại tiếp tục quay về lại tích lũy. Hiện tại bây giờ khuyến nghị trade vàng với số lệnh nhỏ và cắt hết lệnh trước giờ ra tin! Sai lầm của mọi người hay còn giữ lệnh trước giờ ra tin và nó thường quét 2 đầu là chúng ta sẽ mất sạch cứ để tin chạy 5p mình tham gia vẫn kịp ko cần vội 

 
Ko tham gia thị trường cũng là một loại hình thức đầu tư
 

 
Ko tham gia thị trường cũng là một loại hình thức đầu tư
 
 Hiện tại vẫn canh sell khi tới gần 1830 sl 1832 và canh buy 1790 sl 1785

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 110 FCOIN reward
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login