Note

Câu Chuyện Giao Dịch của tôi - Lễ Hội Followme Fan 2021

Verified Official
· View 17,046

Câu Chuyện Giao Dịch của tôi - Lễ Hội Followme Fan 2021

Năm 2021, FOLLOWME đã thành lập được 6 năm và hơn 800.000 người dùng trên toàn thế giới đã tham gia FOLLOWME. Chúng tôi tuân thủ khái niệm người dùng là trên hết và công nghệ vì lợi ích xã hội, tiếp tục thực hiện đổi mới công nghệ và cố gắng trở thành cộng đồng giao dịch phổ biến nhất trên thế giới.

Trên hành trình đó, chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ và ghi nhận của người dùng trong cộng đồng. Để cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của bạn, trong kỷ niệm đặc biệt 6 năm, chúng tôi sẽ bao gồm lễ hội FOLLOWME Fan 2021.

Điều bất ngờ bắt đầu từ đây >>

 

Câu Chuyện Giao Dịch của tôi - Lễ Hội Followme Fan 2021

 

Lễ hội FOLLOWME Fan 2021 - Viết Ra Câu Chuyện Giao Dịch Của Bạn

 

1. Thời gian sự kiện: Ngày 18 tháng 8 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021 (phần thưởng sẽ được phát trong vòng ba ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc)

2. Chủ đề sự kiện: #CâuChuyệnGiaoDịchCủaTôi#

3. Cách tham gia:

 

Bước 1: Viết ra kinh nghiệm và câu chuyện giao dịch của bạn, bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đã bắt đầu giao dịch như thế nào và bạn đã phát triển và thay đổi như thế nào trong quá trình giao dịch. Câu chuyện về lợi nhuận và thua lỗ của bạn, cảm xúc, kinh nghiệm, niềm vui và lợi ích của bạn, v.v.

 

Bước 2: Nội dung cần gắn thêm #CâuChuyệnGiaoDịchCủaTôi##LễHộiFollowmeFan# .

 

4. Phần thưởng:

A. "Giải thưởng câu chuyện nổi bật"

a. Chúng tôi sẽ chọn ra 6 câu chuyện người dùng hay nhất và trao phần thưởng 666 FCOIN;

b. Biên dịch thành E-book của "FOLLOWME Báo cáo ngành cộng đồng thương mại cho nửa cuối năm 2021".

 

B. "Giải thưởng câu chuyện được chia sẻ"

Tất cả người dùng đã tham gia đăng câu chuyện giao dịch sẽ nhận được phần thưởng 6 FCOIN theo quy định của sự kiện!

 

5. Lưu ý:

A. Nội dung và bình luận của các hoạt động tham gia phải tuân theo nội quy của cộng đồng, nếu không, nội dung tham gia sẽ không hợp lệ;

B. Mỗi phần thưởng chỉ được tính một lần cho mỗi người dùng;

C. Quyền giải thích sự kiện được dành cho cộng đồng giao dịch FOLLOWME.

 

Sự thành công của cộng đồng giao dịch FOLLOWME không thể tách rời sự ủng hộ và tin tưởng của người dùng. Sự quan tâm và tham gia của người dùng là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển không ngừng của cộng đồng. FOLLOWME tập hợp các nhà giao dịch xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra cộng đồng giao dịch tích cực nhất và cung cấp cho người dùng một sân khấu để thể hiện bản thân hoàn toàn! Hiện tại, chuỗi hoạt động của lễ hội FOLLOWME Fan đang được diễn ra, và bất ngờ bắt đầu từ đây.

Tìm hiểu thêm >>

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

"phần thưởng sẽ được phát trong vòng 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc". Hôm nay 30/9 rồi sao vẫn chưa công bố kết quả vậy bạn? 🤔
"phần thưởng sẽ được phát trong vòng 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc". Vậy là hôm nay 24/9 có kết quả phải ko bạn? 😍
photo
Giải thưởng 666 FCOIN
photo

-THE END-

login