Note

Tên Sách.(Understanding Price Action: practical analysis of the 5-minute time frame)

· View 194

#SáchForexTôiYêu# Và dưới đây là cuốn sách về trading hay nhất, hiệu quả nhất mình đã từng học, một số cuốn ngay bây giờ mình vẫn phải đọc lại mỗi khi market xuất hiện mẫu hình đó. Gợi ý: Có những mô hình được giải thích rất dài, nên mình khuyên bạn nếu có điều kiện thì in ra sách giấy đểm xem cho dễ nhé.  Cuốn sách này dành cho những ai giao dịch price Action hay tập đánh price Action. Tác Giả : Bop Volman :  link sách 

Tên Sách.(Understanding Price Action: practical analysis of the 5-minute time frame)

Edited 11 Aug 2021, 08:48

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Support
Total 200 FCOIN reward
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login