Note

những câu nói hay

Verified Person
· View 175

1. thị trường thì luôn còn đó chỉ có nhà đầu tư chết đi thôi 😌 

2. thị trường tăng khi mọi người đang nghi ngờ đối với chứng khoán còn forex thì chạy theo xu hướng tiếp tục

3. thị trường giảm khi mọi người hưng phấn đối với chứng khoán còn forex là chạy lên 1 nhịp mạnh rồi hồi lại 1 cây nguyên trạng 🙃

4. ... các bạn thêm vào đi 😜

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

"Còn thở là còn gỡ" nha bác :))))

-THE END-

login