Note

xu hướng đồng đô la có bị phá vỡ

Verified Person
· View 180

theo xu hướng hiện tại đồng đô la đã gần  chạm đường xu hướng! sẽ có dấu hiệu bật lại nhẹ của vàng  ở mức 1798-1800 nhưng có để nó đi được về mức trên 1835 hay ko thì vẫn phải chờ tối nay! ai phe buy vàng điểm danh nào 


 
xu hướng đồng đô la có bị phá vỡ
 
 theo tin tức đọc được số người dự báo vàng tăng nhiều hơn vàng giảm rất nhiều 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

Verified Person
angers
Author
sao chăng j 3 tin xanh lè cho usd phá cái vàng sập ngay dự là về 1760 bật hồi xong về lại cản 1750 đi ngang rồi chờ tin 🙃
sao rồi bác

-THE END-

login