Note

đợi chờ thứ 6 ra tin

Verified Person
· View 160

dù có tin j thì hầu như tất cả mọi người đang chờ thứ 6 ra tin để đánh mạnh tay nên bây giờ vàng vẫn sẽ chạy trong hộp cho tới khi ra tin! theo đồ thị thì vàng đg có xu hướng đi lên khá đẹp nhưng vẫn bị cản nhẹ liệu thứ 6 này có phá đỉnh để về 1870 hay là phá cản 1795 ( cái này hơi xa ) phá 1804 là đủ bik đi đâu rồi 🙃 tầm này vẫn tiếp tục bào lời chốt thôi! nhớ đặt limit đừng vào lệnh thị trường 🙂


 
đợi chờ thứ 6 ra tin
 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

Verified Person
angers
Author
làm vài điểm ở xu hướng 2 biên chớ! buy đi nào kaka
chờ đợi là hạnh phúc 😂

-THE END-

login