Note

FOLLOWLIVE Xem lại video : Phân tích kỹ thuật - Bắt đầu như thế nào?

Verified Official
· View 758

Có khá nhiều người có những ý kiến trái ngược về phân tích kỹ thuật, có người cho rằng nó hữu ích, có người cho rằng làm phân tích kỹ thuật không giúp ích được gì. Nhưng tất cả chúng ta có thực sự biết phân tích kỹ thuật là gì hoặc làm thế nào để thực hiện một phân tích kỹ thuật thích hợp?


Phân tích kỹ thuật thực ra không phải là một môn học phức tạp hay bí ẩn. Nó chỉ là một kiến thức liên ngành kết hợp tài chính, tâm lý học, hành vi và toán học. Nhiều người không hiểu cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật là gì, điều này đặt ra một bức màn bí ẩn về phân tích kỹ thuật.


Phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi giữa các nhà giao dịch và các chuyên gia tài chính. Họ tin rằng bằng cách loại bỏ cảm xúc khỏi thị trường, bạn có thể phân tích tốt hơn những gì sắp xảy ra.


Nhưng là một người mới bắt đầu, có cách nào để bắt đầu học về phân tích kỹ thuật không? Câu trả lời là có. Chúng tôi rất may mắn khi được Người sáng lập và nhà phân tích chiến lược của MFI GROUP, ông @MFI GROUP NgocDo chia sẻ với bạn những hiểu biết của mình về vấn đề này, hãy cùng xem.

FOLLOWLIVE Xem lại video : Phân tích kỹ thuật - Bắt đầu như thế nào?


Edited 29 Jan 2021, 09:48

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login