Note

Ý kiến của bạn có giá trị với chúng tôi

Verified Official
· Views 954

Ý kiến của bạn có giá trị với chúng tôi

Người dùng thân mến,

Cảm ơn bạn đã sử dụng FOLLOWME. Chúng tôi thực sự đánh giá cao việc bạn chọn trở thành một phần của FOLLOWME trong hành trình giao dịch này.

Để giúp chúng tôi cải thiện, chúng tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về trải nghiệm của bạn với nền tảng và các tính năng của chúng tôi cho đến nay. Chỉ mất một phút để trả lời các câu hỏi và phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi biến FOLLOWME trở thành một nền tảng tốt hơn cho bạn và những người dùng khác khi chúng ta cùng nhau phát triển!

Chỉ cần nhấp vào ĐÂY và viết phản hồi của bạn ngay bây giờ

Xin cảm ơn,

FOLLOWME Team


Edited 10 Jan 2021, 16:15

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.