Note

Đạt Cấp 3 Sao—Nhận Ngay Hoa Hồng Không Giới Hạn Cùng FOLLOWSTAR

Verified Official
· Reading 3,080

Kể từ khi ra mắt sự kiện FOLLOWSTAR, chúng tôi đã nhận được phản ứng tích cực từ người dùng. Tuy nhiên, tiềm năng đầy đủ của FOLLOWSTAR vẫn chưa được phát huy vì hầu hết người dùng vẫn hiện đang ở mức 2 sao, FOLLOWSTAR có khả năng mang lại nhiều phần thưởng hơn bằng cách mở khóa từ 3 sao trở lên.

 

Hoa hồng cho cấp ba sao:

Cặp tiền tệ và chỉ số: 4 USD / lot;

Kim loại và Dầu thô: 11 USD / lot.

Ví dụ,

nếu bạn ở cấp độ 3 sao, bất cứ khi nào bạn hoặc referral của bạn giao dịch 1 lot GBP / USD hoặc bất kỳ cặp tiền tệ nào khác, bạn sẽ nhận được 4 USD và bất cứ khi nào bạn hoặc referral của bạn giao dịch 1 lot vàng, bạn sẽ nhận được 11 USD.

Kiếm thêm lợi nhuận ngoài việc giao dịch có đủ hấp dẫn bạn không?

 

Làm thế nào để được nâng lên cấp ba sao?

 

Điều kiện rất đơn giản: bạn chỉ cần giao dịch đủ 6 lots và các referral của bạn giao dịch đủ tổng 30 lots.

 

Cấp càng cao, nhận hoa hồng càng nhiều.

 

Hoa hồng hay còn gọi là rebate không có gì mới đối với các Trader có kinh nghiệm. Tuy nhiên, một hệ thống rebate liên tục và đầy hứa hẹn như FOLLOWSTAR hoàn toàn là lựa chọn hàng đầu của bạn! Bạn cũng được giảm giá từ giao dịch của mình và giao dịch của referral.

 

Khi cấp độ sao của bạn tăng lên, hoa hồng của bạn sẽ nhiều hơn đáng kể với 3 cấp.

 

Ví dụ: nếu bạn ở cấp 4 sao, bạn nhận được hoa hồng khi referral của bạn (3 sao hoặc 2 sao) thực hiện giao dịch, và bạn cũng nhận được khi referral thực hiện giao dịch (2 sao). Dưới đây là chi tiết hoa hồng:

Cấp ba sao:  Cặp tiền tệ và chỉ số: 4 USD / lot;

                     Kim loại và Dầu thô: 11 USD / lot.

Cấp bốn sao: Cặp tiền tệ và chỉ số: 6 USD / lot;

                      Kim loại và Dầu thô: 13 USD / lot.

Cấp năm sao: Cặp tiền tệ và chỉ số: 8 USD / lot;

                       Kim loại và Dầu thô: 15 USD / lot.

Hãy giao dịch và nhận hoa hồng ngay bây giờ! Để lại bình luận của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc lên cấp.

 

Đạt Cấp 3 Sao—Nhận Ngay Hoa      Hồng Không Giới Hạn Cùng FOLLOWSTAR

 

Reference:

Everything You Need To Know About FOLLOWSTAR

FOLLOWSTAR- Features Guide

App Operating Tutorial 【How To Level Up FOLLOWSTAR?】

What Comes Next after Grabbing 90USD? Earn with FOLLOWSTAR!

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

好吃

-THE END-

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login