Post
Verified Person
· View 523
Bí quyết trade của bạn là gì? Mình thuộc trường phái phân tích kỹ thuật kết hợp tin tức thỉnh thoảng. Mình đã sử dụng rất nhiều phương pháp trong 2 năm nay và đặc biệt yêu thích: Trade theo tin tức, Boillinger Bands và Price Action. ;) Còn bạn thì sao? #Gari #trading# #PriceAction# #TradeNotes#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

Verified Official
Chào Garin, chào mừng bạn đến với cộng đồng followme, rất mong sắp tới bạn có thể chia sẻ thêm nhiều thông tin cũng như kinh nghiệm về forex cho cộng đồng nhé. Have a nice day!
Verified Person
@investinghub Chào Investinghub. Cảm ơn bạn 哈哈 Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn tới cộng đồng 🤗

-THE END-

login