KHANGPRO87
KHANGPRO87
KHANGPRO87
KHANGPRO87
47 Follow 56 Followers
16 Popularity
Pluto
ham379
美国银行
··· 33 Vistors
Move-in date 18 Aug 2020 Joined
position Vietnam

Có ngay 1000 USD qua SCREENSHOT (Chụp ảnh màn hình)

Chương trình áp dụng đối với các FOLLOWME users khi chia sẻ screenshot trên FOLLOWME.   Gồm 3 bước thực hiện đơn giản: 1. Chọn ứng dụng FOLLOWME và viết một chủ đề về FOLLOWME. 2. Chia sẻ chủ đề đó trên mạng xã hội hoặc các diễn đàn giao dịch, rồi screenshot lại bài đăng 3. Đăng screenshot đó lên FO

- THE END -