huy23514
huy23514
huy23514
huy23514
Kieu
非云飞非
DOÃN
··· 21 Vistors
Move-in date 10 Aug 2020 Joined
position --
đủ 5 ref 2 sao rồi vẫn chưa nhận được 90$
#Newtrader#Hello everyone, nice to meet you. Please follow my new trader account#3. Come with me to have wonderful trading!
Trader nào đều cũng có lần cháy tk, như tui chẳng hạn, thấy ai cũng khoe lãi nên tui khoe lỗ vậy.

- THE END -