Iamchurk
Iamchurk
Iamchurk
Iamchurk
7 Follow 74 Followers
170 Popularity
Nana0412
FOLLOWME Support
Nana0412
··· 51 Vistors
Move-in date 30 Jul 2020 Joined
position Vietnam
birthday 14 Nov Birth

THƯỢNG ĐẾ CÓ CÔNG BẰNG ?

Ngày đầu tiên Thượng Đế tạo ra loài chó, Ngài bảo với nó: Hãy ngồi trước cửa nhà và sủa vào mặt bất cứ ai bước vào và bước ra. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống.Chó nói: Những 20 năm làm cái công việc sủa chán òm đó sao? Xin Người cho con 10 năm thôi, còn 10 năm con tặng lại cho Người. Thượng Đế đồn

Chi phí cơ hội (Opportunity Cost)

Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ giá trị của những gì bạn phải từ bỏ để chọn một thứ khác. Chi phí cơ hội dựa trên cơ sở nguồn lực khan hiếm nên buộc chúng ta phải thực hiện sự lựa chọn. Lựa chọn tức là thực hiện sự đánh đổi, tức là để nhận được một lợi ích nào

✴️ Quay lại với Deal USD/CHF

✔️Phân tích kỹ thuật* Chart D1UCHF vẫn đang ở 1 trend giảm dài hạn. Nên mình vẫn sẽ đợi cơ hội Sell UChfTP tại vùng hỗ trợ kèo R:R = 1:2 Mọi người có thể tham khảo thêm nhéMình nhận định chờ Sell UChf tại vùng Supply D1Sell limit 0.9155🚫SL 0.9215 (60 pip)✅TP 0.9035 (120 pip)✅TP 0.89150 (K

✴️ Deal GBP/JPY

✔️ Phân tích kỹ thuật * Chart H4- Giá đang tích lũy khá nhiều ở vùng này. - Trend đang giảm khá mạnh=> Mình sẽ chờ Retest lại vùng Kháng cự sẽ mở vị thế Sell với SL ngắn=> Chốt lời gần vùng Hỗ trợ H4 hoặc Vùng hỗ trợ 2.Sell limit 136.15🚫SL 136.70 (55 pip)✅TP 135.00✅TP 134.00 (Kỳ vọn

✴️Deal GBP/USD

* Chart H4- Giá đã cắt xuống vùng hỗ trợ H4- Giá đang nằm dưới 3 đường MA=> Với Chart H4 mình sẽ chờ canh Sell.Vùng mình chờ Retest tại vùng Kháng cự và vùng Supply H4.✔️Chờ mở lệnh Sell hoặc Sell limit tại 1.2970🚫 SL 1.3055 (85 pip)✅TP 1.2810 (160 pip)✅TP 1.2650Tỷ lệ R:R = 1:2👉Mọi người có thể

✴️ XAU/USD (CẬU VÀNG)

✅Tuần rồi Cậu Vàng đi khá chính xác theo những gì mình nhận định và phân tích (Mọi người có thể xem lại Plan tuần nhé)✅Chúng ta đã ăn được lệnh từ 1910 TP tại 1960 dương 500 pip.✅Và lệnh Vàng đã dính Sell Limit 1965 đang đợi TP ở 1920 - 1925 (Có lúc giá đã chạy về 1935 . Hiện đang dương hơn 250 pip.
Bữa phân tích dính SELL LIMIT rồi, ai trên thuyền SELL vàng với tui không??
Vàng chạm 1949 chưa dính TP. Mọi người chốt lệnh Tại 1945 dương 350 pip nhé
AU chưa chạm lệnh chờ Buy limit. Đã chạy chạm TP Mọi người có thể tiếp tục đợi Retest hoặc bỏ lệnh nhé
EU dính Buy limit Đang dương 60 pip nha.
bữa khoe lỗ thì nay khoe lời nhỉ!!!
✴️ AUD/USD ✔️ Phân tích kỹ thuật *Chart D1 - AU vẫn đang nằm trong 1 trend TĂNG khá mạnh. *Chart H4 - Giá đang nằm trong 1 trend Tăng - Tuần tới với AU mình sẽ nhận định tiếp tụ...
✴️Mình sẽ chờ giá Retest và Sell tại vùng Supply D1 mới. Thường đối với Vàng mình không khuyến nghị Sell limit vì SL khá dài vậy nên đợi 1 dấu hiệu nến rồi vào lệnh. Nhưng nếu m...
✴️ EUR/USD Chờ Deal nhé mọi người Mình sẽ chủ động Buy limit tại vùng (1.1700 - 1.17650) ✔️Buy limit 1.1765 🚫SL 1.1685 (80 pip) ✅TP (R2) 1.1900 ✅TP (R4) 1.2050 (Kỳ vọng) Lưu ý :...
Một con ếch quyết định trèo lên cây Những con ếch ở dưới hét lên: . . . (xem ảnh)

Pull-up Update