nguyenngocquy430
nguyenngocquy430
nguyenngocquy430
nguyenngocquy430
Nhật Trần Đình
Minh Mẫn Trần
FOLLOWME Support
··· 48 Vistors
Move-in date 23 Jul 2020 Joined
position --
Chào mọi người. Mình là Minh đây. Hôm qua mình có chia sẻ phân tích cá nhân về cặp USDCAD và hiện tại giá đã vượt qua khỏi tam giác và đi lên, chạm SL. Theo phân tích của mình thì khi ...

[FOLLOWEBINAR] Buổi trực tiếp với chủ đề: PHƠI BÀY BÍ MẬT NHÀ CÁI

Ai trong chúng ta cũng có bí mật của mình, sẽ thế nào nếu bạn có khả năng khám phá bí mật của người khác, và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể phơi bày bí mật của các nhà cái?   FOLLOWME giới thiệu hội thảo đào tạo hàng tháng, FOLLOWEBINAR. Chúng tôi đã mời Mr. Bút đến và chia sẻ về “3 Quy Tắc Vàng Đ

- THE END -