Vâns182
Vâns182
Vâns182
Vâns182
爱理财的小鱼鱼
vnq0175
奇妙的用户
··· 1,246 Vistors
Move-in date 10 Feb 2018 Joined
position --
birthday 17 Jan Birth

USD/JPY trong ngày: bị giới hạn bởi một xu hướng tiêu cực

Đề nghị của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 110.10 với mục tiêu là 109.80 và 109.60 trong phần mở rộng Phương án thay thế: trên 110.10 tìm kiếm xu hướng cao hơn với 110.20 và 110.35 là mục tiêu Nhận xét: Chỉ số RSI cho thấy đà giảm CHỈ SỐ QUYẾT ĐỊNH: 32.59% người mua 67.41% người bán Phân tích tr

- THE END -