Vâns182
Vâns182
Vâns182
Vâns182
3,815 Follow 52 Followers
740 Popularity
szz8652
Dunlop
bdx5979
··· 1,477 Vistors
Move-in date 10 Feb 2018 Joined
position China
birthday 17 Jan Birth

原油价格跌破认知底线,血流成河的散户,被资本主义的铁拳狠狠教育了

前一段时间我听到这么一个说法,俄罗斯生产原油的成本是多少多少,沙特维持国内预算收支平衡的原油成本是多少多少。 这样的文章朋友圈里到处都是,大家应该也都看过。 总的结论就一个,原油价格40~60美金才能维持石油生产国的基本财政需求,现在原油价格二三十美元明显不合理,是两败俱伤的行为,不可能长期持续。 趁他们在新冠疫情里拼刀子,我们买一点原油屯着,等新冠疫情退去,石油价格回升,岂不是大赚一笔? 买原油也很简单,银行和正规期货交易所都可以,买一点看涨期货合约放着就行。 然后,你就等着数钱吧。 听起来好像很有道理,连我一时半会都找不到毛病,但我没有去碰,甚至这么多天都没和大家提过,因为我总感觉哪里有点
原油 合约 价格 石油 美金 交割
  • Vâns182:
    没有人接盘,价格下降,以前有人向机构借钱,到了机构规定的价位,自己没钱还,机构为了安全,会强制卖出,本来就没人接盘,这里再一卖,就出现滚动效果了,等于越来卖的越多。 不知道解释的对不对。

USD/JPY trong ngày: bị giới hạn bởi một xu hướng tiêu cực

Đề nghị của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 110.10 với mục tiêu là 109.80 và 109.60 trong phần mở rộng Phương án thay thế: trên 110.10 tìm kiếm xu hướng cao hơn với 110.20 và 110.35 là mục tiêu Nhận xét: Chỉ số RSI cho thấy đà giảm CHỈ SỐ QUYẾT ĐỊNH: 32.59% người mua 67.41% người bán Phân tích tr

- THE END -