My39887
My39887
My39887
My39887
3,121 Follow 45 Followers
660 Popularity
外汇知识
wade573
Commons
··· 1,315 Vistors
Move-in date 17 Aug 2018 Joined
position China
birthday 17 Jan 1987 Birth
avatar
18 Jan

Có nên sử dụng hệ thống giao dịch lai - Vừa chủ quan vừa khách quan?

Hệ thống giao dịch lai là loại hệ thống có sự kết hợp giữa yếu tố chủ quan và cả khách quan trong đó, tức hệ thống này bao gồm các công cụ khách quan (indicator) và công cụ mang tính chủ quan (mô hình biểu đồ, đường xu hướng, mô hình nến). Vậy có nên sử dụng Hệ thống giao dịch lai hay không, bài này
avatar
15 Jan

Đạo trading - Phần 12: Bản ngã

Anh em xem phần trước tại đây. ----- Hiểu ngũ uẩn để phá kiến chấp về bản ngã. 1. Thời gian & tư tưởng Mọi vấn đề của con người có thể gói gọn trong hai chữ thời gian, là một khái niệm hết sức trừu tượng, co dãn, biến hóa, và đôi khi mơ hồ đến mức chẳng ai buồn để ý. Nỗ lực là thời gian. Mon

- THE END -