pmn2337
pmn2337
pmn2337
pmn2337
nrb9282
gnn6225
dbt3773
··· 325 Vistors
Move-in date 04 Sep 2019 Joined
position --
Vàng dao động nhẹ, tin tức thị trường trái chiều và thị trường hiện đang đứng ngoài lề. tin mới nhất: 1. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cứu trợ kinh tế 900 tỷ đô la Mỹ...
想必不少多单被套在千九关口关口附近,乃至上方吧!周初开盘急涨,便可断定千九关口只是虚破。黄金利好基本出尽,短线自然需要一个回踩的过程!区区一个刺激法案,而且是挤牙膏式的频繁吊人胃口,即使达成又怎样?黄...
我的策略是你们不知道的 大周期小浮亏大盈利 心心心 35万的仓 本金就35万

一味追求高胜率的老铁们,看看下面这些新鲜出炉的账户吧

首先声明一句,真不是来找茬,非要挑某些账户的刺。 所有账户,不管是什么操作手法,都是组成整个市场的一部分,都值得尊敬。 再提前声明一句,高胜率没什么不好,但一味去追求高胜率,认为只有高胜率才能真正赚钱,这样的思想极其危险。 因为一不小心就存在账户扛单、浮亏加仓的情况。 为了让大家能一目了然感受到高胜率带来的致命伤害,可以看看前段时间特别关注的哈哈LYR,目前账户的情况: 不良帅作手: 曾经的冠军坦白: 曾经的重量组第一名峰回路转123,如今的账户: 还有曾经的N99,连账户都直接无影无踪了 这些账户依托惊人的胜率,一度在社区里受到极大关注,看看有些账户曾经的订阅人数就能感受到当时的辉煌。 这样
胜率 账户 衰落期 盈利 单者 创作者
  • 泓骐:
    看我的2号账户88%胜率,已经交易超过一年了眨眼
  • 朱蒂88:
    他们目的不是追求高胜率吧,不过就是,人性弱点不想止损,越扛浮亏越大越不想止损,或者许多人爆仓就是止损,其实没啥好说的,郭嘉的账户好运走一波盈利,之前不好运先爆了2仓
  • 郭嘉买彩票:
    还有一点忘说了,我的ID是:郭嘉买彩票!谢谢!鬼脸
睡到自然醒。周末没什么安排一般就是补充睡眠,养精蓄锐,为下周的战斗做准备。

- THE END -