mrf9975
mrf9975
mrf9975
mrf9975
80 Follow 18 Followers
52 Popularity
myf1075
ymo4062
vbh9337
··· 103 Vistors
Move-in date 04 Sep 2019 Joined
position China

CEO JPMorgan Chase, Jamtie Dimon: Bitcoin không phải “gu” của tôi!

Tại hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ Thời báo New York, CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon – một nhân vật vốn có giữ quan điểm thù địch với Bitcoin – lại tiếp tục đề cập đến cryptocurrency hàng đầu thị trường này bằng một thái độ rất không thân thiện!CEO JPMorgan Chase, Jamie DimonJamie Dimon lại t

- THE END -