nwc3119
nwc3119
nwc3119
nwc3119
103 Follow 18 Followers
52 Popularity
lrl3513
dtn5777
oze4800
··· 104 Vistors
Move-in date 03 Sep 2019 Joined
position China

Phân tích hợp đồng tương lai vàng, Natural Gas từ FXStreet

Vàng tương lai tăng 1,4 nghìn hợp đồng vào thứ Năm (19/11), làm tăng sự bất ổn. Trong cùng một dòng, khối lượng đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, lần này là khoảng 7,2 nghìn hợp đồng.Vàng vẫn tiếp tục di chuyển đến 1.850 USD/ounce Giá vàng giảm hôm thứ Năm trong bối cảnh sự quan tâm của các nhà đầu t

- THE END -