金石为开80
金石为开80
金石为开80
金石为开80
251 Follow 218 Followers
760 Popularity
卫子期
加油向未来37
加油向未来37
··· 927 Vistors
Move-in date 03 Sep 2019 Joined
position China

Follower's Profit

171.4 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,594.765/1,603.219
 • Volume Buy 4 Flots
 • Profit 3,381.60 USD

Follower's Profit

116.25 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,571.799/1,579.452
 • Volume Buy 3 Flots
 • Profit 2,295.90 USD
当交易做到和开车一样顺,就是最好的交易。融合众多因素,稳赢才是最好的说服
稳赢 交易 开车 说服 融合 做到
用“对冲之王”炒外汇不看盘不熬夜,每天早上一觉醒来数美金的感觉就是倍儿爽! “对冲之王”人工智能量化对冲自动操盘 12月12日业绩数据统计: 当日净利润:30017美金 当日收益率:+6% 已平仓总单量:88单 已...
对冲 平仓 美金 操盘 收益 量化

Follower's Profit

124.48 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,466.133/1,468.617
 • Volume Buy 4 Flots
 • Profit 993.60 USD

Follower's Profit

126.56 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,462.51/1,460.371
 • Volume Sell 7 Flots
 • Profit 1,497.30 USD

Follower's Profit

298.98 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,457.892/1,469.05
 • Volume Buy 3 Flots
 • Profit 3,347.40 USD

Follower's Profit

318.44 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,453.741/1,465.912
 • Volume Buy 3 Flots
 • Profit 3,651.30 USD

Follower's Profit

107.57 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,460.234/1,464.618
 • Volume Buy 2 Flots
 • Profit 876.80 USD

Follower's Profit

146.06 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,452.015/1,454.819
 • Volume Buy 3.5 Flots
 • Profit 981.40 USD

Follower's Profit

163.71 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,454.244/1,455.595
 • Volume Buy 1.5 Flots
 • Profit 202.65 USD
#XAU/USD# 其实周末很难熬,因为无法交易!
Cuối tuần vui vẻ mọi người! Kế hoạch vui chơi hôm bay của mọi ngừoi là gì nào. Dù gì thì đừng quên nghỉ ngơi nha. Cuối tuần trôi đi nhanh lắm đó.

Follower's Profit

111.96 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #2 11154325
 • Broker Exness
 • Open/Close price 1,456.734/1,467.493
 • Volume Buy 0.5 Flots
 • Profit 537.95 USD

Pull-up Update