Post
· Views 118
Dữ kiện CPI đêm qua đã tốt hơn dự kiến rất nhiều, kích hoạt thị trường thêm một bước tiến mới, chứng khoán mỹ giảm mạnh. Đồng Đôla lại tiếp tục tăng giá. Riêng vàng vẫn trong một kênh downtrend dài hạn trên khung daily và xu hướng ấy vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát vàng tại vùng hỗ trợ mạnh 168x trước đó. Buy vàng nếu có phản ứng giá tại khu vực đó và sell khi có nến H4 đóng cửa dưới khu vực giá này với target về tới vùng 1610. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thuận lợi.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

avatar

Hot

tạm thời bất động :)))

-THE END-