Post
· Views 52
Thẳng thừng mà nói, thị trường tài chính ko dành cho những người làm công ăn lương nhưng lương quá thấp, đang là sinh viên, hoặc đội ngũ thất nghiệp,… vì đa số họ bước vào thị trường với tư tưởng làm giàu nhanh. Nhưng nếu xác định tham gia để học hỏi, thì lại vỡ lẽ ra nhiều cái hay, với bản thân tôi, tính cho năm 2017 có thể xem như cột mốc, từ 2017 trở về sau, bản thân thay đổi hoàn toàn theo hướng tốt so với 2017 trở về trước, thời gian hơn 4 năm học ko biết bao nhiêu thứ, tiếp xúc ko biết bao nhiêu người, tiếp xúc với những người giỏi, tư duy phần nào cũng được mở mang. Rồi dần hiểu VỊ THẾ TRONG GIAO DỊCH nó quan trọng đến thế nào! Mỗi một cá nhân khi tham gia bất kể 1 thị trường giao dịch tài chính đều mang cho mình một khát vọng trở nên giàu có và kiếm được tiền không giới hạn. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng, vị thế của mỗi cá nhân lại hoàn toàn khác nhau, chúng đến từ: hoàn cảnh kinh tế, vị thế xuất phát điểm và tài sản mỗi người khác nhau.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

😍
chuẩn luôn

-THE END-