Post
· View 113
Hầu hết các nhà phân tích giải thích sự sụt giảm hôm qua là hoạt động chốt lời khiêm tốn. Về cơ sở kỹ thuật, giá vàng vẫn lạc quan với cảnh báo cần duy trì trên $1780.giải thích sự sụt giảm hôm qua là hoạt động chốt lời khiêm tốn. Về cơ sở kỹ thuật, giá vàng vẫn lạc quan với cảnh báo cần duy trì trên $1780. Sự phục hồi trên $1790 sẽ là một dấu tích cực, nhưng để tiến lên những mốc giá cao hơn, XAUUSD cần lấy lại ngưỡng $1800. Ngoài ra, việc giảm xuống dưới $1777 sẽ làm triển vọng kỹ thuật xấu đi, mục tiêu sẽ chuyển xuống $1770 và sau đó là $1760.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

bên buy cũng yếu dần rồi

-THE END-