Post
· View 98
Thị trường đầu tuần khởi động với biên độ ở mức trung bình, hầu hết các cặp chủ chốt vẫn diễn biến ở mức đi ngang và có thiên hướng xấu cho USD khi đôla Index tiếp tục rơi khỏi mốc 94 điểm trong ngày hôm qua. Các chuyên mục tin tức trong ngày hôm nay không có gì quá tác động tới thị trường nên nhiều khả năng xu hướng hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được duy trì cụ thể là các xu hướng USD giảm điểm tiếp tục sẽ được ưu tiên hơn và có thể là xu hướng tham khảo giao dịch trong ngày. Giá Vàng hôm nay có khả năng sẽ tăng tiếp tục chạm tới ngưỡng biên trên vùng 1783 và xem xét các tín hiệu khác rồi mới chính thức có thể tạo được xu hướng mới hay không, với 2 mốc 1765 và 1760 là căn cứ vững chắc để phe buy có thể vào cuộc

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

t cung đợi vàng

-THE END-