Post
Verified Person
· View 114
Mấy nay công ty chuẩn bị đi làm lại nên khá nhiều việc để làm, ít để ý đến tk, để cho con bot tự làm việc, anh em muốn sài bot miễn phí thì liên hệ miềng heng :)) chúc anh em ngày mới giao dịch hiệu quả! #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#
  • 00:00:16

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

bot nếu mình ko để ý thì có sao ko bác
Verified Person
@Anh Tuan Càng tốt nha bác, vứt cho nó chạy thì quá hay, chỉ sợ tài lanh hay can thiệp :))

-THE END-