Post
· Views 216
Bản tin Gold Trust 20/09/2021: Đồng Đô La tiếp tục mạnh lên, Vàng chịu áp lực. Đồng thời về kỹ thuật, Giá vàng cũng đã vượt qua vị trí đường viền cổ. Vì vậy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Nhà đầu tư có thể chờ giá lên và SELL ở vùng 1767. Nếu giá chọc thủng hỗ trợ 1745, Nhà đầu tư có thể ra lệnh SELL. Thị trường có rủi ro nên chú ý để tìm kiếm lợi nhuận. Trân trọng #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 20 Sep 2021, 02:04

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

bắt đáy chưa anh
Hì hì! Chưa biết nơi nào là đáy em gái! Hì hì. Nói chứ có thể BUY quản lý vốn được

-THE END-