Post
· Views 249
Bản tin Gold Trust 16/09/2021: Giá vàng ngày hôm qua lại đảo chiều về vùng 1790 và hiện đang sideway. Dự báo có thể sẽ tiếp tục giảm về vùng 1780 và đi lên. Nhà đầu tư có thể chờ Buy ở vùng 1780. Tối nay 19h30 trở đi có rất nhiều tin quan trọng, hứa hẹn thị trường sẽ lại biến động mạnh. Thị trường có rủi ro nên quản lý vốn để tìm kiếm lợi nhuận. Trân trọng #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.