Post
· View 193
Bản tin Gold Trust 15/09/2021: Giá vàng ngày hôm qua đã có một phen lội ngược dòng trở lại mốc 1808. Tuy nhiên, dự đoán sẽ tiếp tục đà suy yếu khi đồng đô la ngày một mạnh lên. Nhà đầu tư có thể chờ test lại về vùng 1808 và SELL xuống. TP 6%, SL: 3%. Thị trường có rủi ro nên quản lý vốn để tìm kiếm lợi nhuận. Trân trọng #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 15 Sep 2021, 02:13

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

lội lại cho ae mừng nào
@THU172 Đang Sell dưới thấp hả

-THE END-

login