Post
Verified Person
· Views 186
Biểu đồ này đánh sao đây anh em?? hy vọng saigon trở lại bình thường mới sớm, chơ thêm tháng nữa thì chắc sml quá :)) #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 14 Sep 2021, 21:42

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

này thì tôm tép như mấy anh em mình thì ko biết đánh rồi ông :)))
Verified Person
@LÝB542 Này ngồi nhìn thôi chứ đánh đá gì tầm này :))

-THE END-