Post
· View 163
Vàng hiện đang giao dịch với xu hướng tích cực, vì nó vẫn nằm ngoài mốc giao dịch điểm xoay 1.789. Mặt khác, gần 1,782 vàng được kỳ vọng sẽ tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức. Việc phá vỡ mức 1,782 đưa vàng đến mức hỗ trợ tiếp theo là 1,776 và dưới mức đó, mức 1,765 sẽ là mức hỗ trợ tiếp theo. Mức 1.792 vẫn là ngưỡng kháng cự ngay lập tức của cặp tiền. Giá vàng sẽ chạm mức 1.798 nếu một đợt tăng giá xảy ra, với mức kháng cự tiếp theo là quanh mức 1.811. Đường SMA 50 (đường trung bình động đơn giản) trong khung thời gian 4 giờ được dự đoán sẽ kéo dài mức kháng cự xung quanh mức 1.811. Thị trường có rui ro, Nhà đầu tư chú ý quan sát để tìm kiếm lợi nhuận. Trân trọng #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 14 Sep 2021, 10:31

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login