Post
Verified Person
· Views 349
🔥🔥HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN VỀ TỶ LỆ RISK REWARD (RỦI RO – LỢI NHUẬN) Tỷ lệ risk-reward là gì – và lời nói dối lớn nhất mà bạn đã nghe • Bí mật để tìm ra lợi thế của bạn (gợi ý: tỷ lệ risk-reward là không đủ) • Cách đặt cắt lỗ thích hợp và xác định rủi ro • Cách phân tích tỷ lệ risk-reward của bạn như 1 trader chuyên nghiệp 😊 cùng tăng cường thêm kiến thức giao dịch nhé. Góp ý bài đăng để mình phát triển hơn. #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#
  • 00:34:15

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 510 FCOIN reward
avatar

Hot

đã lưu để tối xem, tks bạn đã chia sẻ nha

-THE END-