Post
· View 216
#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# AUD/USD phá vỡ trendline giảm Trong sáng nay, DXY bất ngờ suy yếu khiến các cặp XXX/USD tăng đáng kể. Việc nhận định DXY có thể tiếp tục giảm về vùng 91.3 tạo điều kiện cho các cặp XXX/USD tiếp tục đà tăng của mình. Mình vào biểu đồ AUD/USD, giá đã break khỏi trendline giảm, chiến lược phù hợp nhất là đợi giá quay trở lại vùng 0.714 để thực hiện lệnh buy. Một điểm nữa để để quyết định vị thê Long cho cặp AUD/USD là bởi chênh lệnh lợi tức trái phiếu 10 năm nữa Úc và Mỹ đang tạo đáy cao dần.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.